BOOMZ AWYGIRLS, WHAT IS SHE UP TO ?

ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง – สักค่ะ ทำอยู่ร้านสัก ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นหนัง “แก๊งตบผี” ก่อนนี้ก็มีไปถ่ายเอ็มวีพะแพง น้องเค้าน่ารักดี มีน้องลิ้งค์, มิเชล แล้วก็บุ๋ม พะแพง สนุกค่ะ ชอบทีมงานทุกคน…..

Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s